Logowanie

DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI

 

1. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

 

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

 

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

Pierwsze przykazanie zakazuje czci fałszywych bogów. Dla chrześcijanina oznacza to - wezwanie do niezachwianej wiary w prawdziwie wyzwalającego Boga i oddanie się Jemu. Fałszywymi i zniewalającymi nas bogami naszych czasów są: władza, dążenie do sukcesu i sławy, pieniądz.

Drugie przykazanie przestrzega, aby nie powoływać się fałszywie na Pana Boga, aby nie nadużywać imienia Bożego. Nadużycie imienia Bożego polega na tym, że ktoś powołuje się na Niego, by w „Jego imieniu” szkodzić życiu i wolności innych.

Trzecie przykazanie napomina ludzi, aby nie zagubili się w wirze pracy, aby w dążeniu do wypełnienia swych codziennych obowiązków nie zapomnieli o Bogu. Każdego siódmego dnia winni brać udział w „odpoczynku Boga” Stwórcy, mieć czas dla Niego i dla siebie, poddać się Jego odradzającemu działaniu.

Czwarte przykazanie jest przestrogą: Naród, w którym młode pokolenie nie oddaje rodzicom należnej im czci, nie może trwać w swoim istnieniu.

Piąte przykazanie chroni przede wszystkim tych, którzy nie mogą się bronić. Zawiera nie tylko zakaz zabijania, ale również wezwanie do obrony praw wszystkich ludzi i do stworzenia bardziej humanitarnych warunków życia.

Szóste i dziewiąte przykazania zmierzają do tego, aby chronić przed zniszczeniem przez egoizm wspólnotę mężczyzny i kobiety, miłość małżeńską, które winny być odbiciem wierności Boga.

Siódme i dziesiąte przykazania wskazują, że uporządkowane i pewne stosunki własnościowe są bezwzględnym warunkiem współżycia ludzi. Bóg pragnie, aby ludzie mogli żyć w wolności. Dlatego dal im „Ziemię Obiecaną” - jakąś własność. W przykazaniach tych nie chodzi tylko o ochronę własności. Kto posiada jakąś własność musi nią sumiennie zarządza?. Wolno jej używać, ale nie nadużywać. Jest ona nie tylko dla niego samego, ale powinna służyć wszystkim ludziom.

Ósme przykazanie każe nam zrozumieć, że wszystko, co opiera się na fałszu i obłudzie, jest tymczasowe - nigdy nie stworzy trwałych wartości. A kłamstwo - potrafi przekreślić wolność i godność człowieka. 

 

Plan Boga

„Aby człowiek był naprawdę człowiekiem”

 

1.Nie będziesz miał innych Bogów poza mną

„Ponieważ także ty jesteś dla Mnie jedyny”

-Nasz Bóg pragnął nieba, ziemi i wszystkich stworzeń, ale szczególnie ludzi, tak jak matka pragnie dziecka.

-Jakże wielki i wspaniały jest Bóg: oczekuje tylko tego, abyśmy Go kochali, ale nie zmusza nas do tego.

-Nie powinniśmy zadowalać się kiepskimi i przemijającymi namiastkami, takimi jak bogactwo, sukces, potęga i temu podobne, ponieważ nie ma nic wspanialszego od Boga.

-Kochać drugiego znaczy powiedzieć mu: ty jesteś dla mnie jedyny.

Ja umieszczę Boga na pierwszym miejscu w moim życiu.

 

2.Nie wzywaj imienia Boga nadaremno

„Ponieważ ja jestem zawsze blisko ciebie, moje dziecko”

-Imię „Bóg” jest jak „mama” i „tata”: wymawia się je z szacunkiem i miłością.

-Bóg trzyma nas zawsze w ramionach, wie, czego nam potrzeba: nie ma co prosić Go o rzeczy błahe czy drobnostki.

-Nie można wzywać imienia Bożego nadaremno, tak jakby było jakimś okrzykiem czy przekleństwem: Bóg jest najbardziej Dobrą Osobą.

Ja będę zawsze wzywał imienia Boga z miłością i szacunkiem.

 

3.Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

„Dlatego, że lubię być z tobą”

-Jak przyjemnie jest spotykać się z kimś. Bóg spotyka się z nami we wszystkie niedziele.

-Każda niedziela przypomina nam: pamiętaj o tym, co jest najważniejsze. „Pamiętaj o Bogu”. Jeżeli nie ma Boga na pierwszym miejscu, ludzie stawiają na nim inne rzeczy: pieniądze, samochody, domy, a potem nie ma już czasu dla dzieci, dla starszych, dla świętowania.

-Mówimy bardzo często: „Nie mam czasu”, ale Bóg ma zawsze czas dla nas. I czeka na nas.

Ja każdą niedzielę spędzę z Bogiem i to będzie nasze wspólne święto.

 

4.Czcij ojca twego i matkę twoją

„Ponieważ są częścią mojego serca”

-Czcić rodziców oznacza być wdzięcznym za dar życia.

-Oznacza także kochać ich, szanować, być im posłusznym (oprócz grzechu), ponieważ obdarzają nas wciąż życiem, dzień po dniu.

-Ważne jest, aby nie wykluczać rodziców z naszego życia, pocieszać ich, pomagać.

Także wówczas, gdy będą już starzy i chorzy.

-Oprócz rodziców są jeszcze inne osoby, które mnie kochają i pragną mojego dobra: także im należy się miłość i szacunek.

Ja będę zawsze słuchał moich rodziców, kochał ich, a także wszystkich, którzy troszczą się o mnie, których Boże stawiasz na mojej drodze.

 

5.Nie zabijaj.

„Bo życie jest największym darem, jaki wam ofiarowałem.”

-Istoty ludzkie nie mają kłów, pazurów, szponów ani jadowitych kolców. Jedyną ich bronią jest dobrać.

-Nie zostaliśmy powołani do tego, aby złościć się, wyśmiewać kogoś czy nieustannie krytykować.

-Musimy nauczyć się być solidarni, wspierać się, słuchać siebie nawzajem, pomagać sobie.

-Zawsze i wszędzie mamy być budowniczymi pokoju. Nawet wtedy, gdy to kosztuje.

Ja zawsze będę szanował każdą żyjącą istotę.

 

6.Nie dopuszczaj się aktów nieczystych.

„Ponieważ to wszystko, co stworzyłem, jest piękne i dobre”

-Mężczyźni i kobiety są stworzeni do miłości. Także ich ciała zostały uczynione po to, aby wyrażały miłość, która istnieje między osobami zgodnie z Bożym zamysłem.

Wszystko co jest chciane przez Boga jest bardzo piękne.

-Nie można igrać z seksualnością: jest to rzecz dobra i święta.

-Każda osoba ma prawo do tego, aby była szanowana w swoich uczuciach i w swoim ciele.

Nikt nie może być traktowany jak przedmiot seksualnego użycia. Internet, telewizja i reklama, często przedstawiają ciało człowieka w złym świetle, aby przyciągać, uzależniać i sprzedawać:

jest to niebezpieczna pułapka, która prowadzi do zła.

Ja będę zawsze szanował moje ciało i ciała innych.

 

7.Nie kradnij

„Ponieważ jesteście wszyscy braćmi i siostrami”.

-Każda osoba ma prawo oczekiwać, że jej rzeczy będą szanowane.

-Tracić czas i nie robić nic, zamiast uczyć się czy pracować, to tak, jak okradać własną rodzinę

i własną przyszłość.

-Niszczyć i trwonić dobra, które służą wszystkim, jest jedną z najbardziej odrażających form kradzieży.

-Trzeba szanować także prawa, opinie drugich, dbając zarazem, aby nie działać przeciwko drugiemu imieniu innych.

Ja nie wezmę nigdy żadnej rzeczy, która nie należy do mnie, i będę uczciwy w stosunku do innych ludzi i będę szanował ich rzeczy.

 

8.Nie dawaj fałszywego świadectwa.

„Ponieważ Ja jestem Prawdą”

-Trzeba nauczyć się nie lękać prawdy. Także kiedy to kosztuje.

-Opowiadać „bajki”- nieprawdziwe historie, aby czuć się lepszym od innych, chwalić się

i nadymać, to są postawy niemądre i naiwne, które w dodatku brudzą nasze sumienie i oddalają przyjaciół.

-Ważne jest, aby nie słuchać i nie powtarzać plotek.

Trzeba zastanawiać się nad tym, co się mówi i mówić to, co się myśli. Jest czymś pięknym mówić komplementy, ale nie pochlebstwa.

Ja chciałbym, aby inni mogli mi zawsze ufać.

 

9.Nie pożądaj żony bliźniego swego

„Ponieważ osoby nie są rzeczami”.

-Traktowanie osoby jak rzeczy czy jak czyjąś własności to straszna niesprawiedliwość,

należymy do Boga, który szanuje naszą wolność.

-Aby coś dostać od kogoś, nie wolno nigdy odłączyć go od innych: uczucia nie można kupić.

-Ważne jest, aby codziennie dziękować Bogu za dar osób, które nas kochają, i dążyć do wzajemnego wspomagania.

-Nienawiść i zazdrość są przyczyną nieszczęść.

Ja będę lojalny wobec tych, którzy mnie kochają i których spotykam na co dzień.

 

10.Nie pożądaj rzeczy należących do innych

„Ponieważ to, co ci przeznaczyłem, jest dla ciebie odpowiednie”.

-Ważniejsze jest zadowolenie z tego, co się ma i zdobyło się własną pracą i wysiłkiem, niż pożądanie rzeczy zbytecznych i nieużytecznych.

-Chciwość i zachłanność czynią człowieka ślepym i niemądrym.

-Porównywanie się z tymi, którzy posiadają więcej, sprawia, że stajemy się niespokojni, niezadowoleni i smutni, rozwija się w nas zazdrość.

-W tym świecie wielu cierpi z powodu braku rzeczy niezbędnych: musimy nauczyć się być sprawiedliwi i solidarni, dzielić się z innymi tym co mamy.

Ja będę pomagał ludziom, aby mieli zawsze to, co jest im potrzebne do życia.

 

PRZYRZEKAM

po pierwsze

Postawię Boga w moim życiu na pierwszym miejscu.

po drugie

Będę wymawiał imię Boga zawsze z miłością i szacunkiem.

po trzecie

Każdej niedzieli poświęcę Bogu czas i będę z Nim świętował.

po czwarte

Będę kochał, będę słuchał, będę posłuszny, moim rodzicom

i tym, którzy troszczą się o mnie.

po piąte

Będę szanował każdą istotę żyjącą.

po szóste

Będę z szacunkiem traktował moje ciało i ciała innych.

po siódme

Nie wezmę nigdy tego, co nie jest moje, i będę szanował rzeczy innych osób.

po ósme

Pragnę, aby inni mogli mi zawsze zaufać.

po dziewiąte

Będę lojalny wobec tych, którzy mnie kochają, ponieważ miłość jest darem.

po dziesiąte

Będę pomagał ludziom, aby mieli to, co jest potrzebne do życia.

 

 

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.